Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne :
1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
2. Oddział Nadzoru , w skład którego wchodzą:
 a) Sekcja Epidemiologii  - otwórz
 b) Sekcja Higieny Komunalnej - otwórz
 c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - otwórz
 d) Stanowisko Pracy do Spraw  Higieny Pracy - otwórz
 e) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego- otwórz  
 f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży- otwórz
3. Stanowisko Pracy do Spraw  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - otwórz
8. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
11. Stanowisko Pracy do Spraw Informacji Niejawnych.   

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter