Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu
 
 

Badanie bakteriologiczne

Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella.

Uwaga

Informujemy że w związku ze świętem 11 czerwca br. ulega zmianie termin przyjmowania prób!

Próby będą przyjmowane w poniedziałek 8 czerwca od 8:00 do 11:00

W dniach 9-10 czerwca tj. wtorek, środa próby nie będą przyjmowane.

 

    ul. Gen. Sikorskiego 58, 63 – 500 Ostrzeszów
tel. (62) 732-07-70

PRÓBKI PRZYJMUJEMY W:

WTORKI  W GODZINACH 8:00 - 11:00

ŚRODY W GODZINACH 8:00 - 11:00

(biuro obsługi, 1 piętro, pokój nr 8)

 

Koszt badania wynosi 92 zł,

płatne w punkcie przyjmowania prób wyłącznie gotówką (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty)

w momencie dostarczenia próbek

wyłącznie w wymazówkach z podłożem transportowym.

Dokumenty do wypełnienia:

Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań - wzór

Zlecenie badania

Zlecenie badania - wzór

 

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.) 

Informacje dodatkowe:

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno - epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

  1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje trzy próbki kału zebrane  z trzech kolejnych dni tylko i wyłącznie na wymazówki z podłożem transportowym.

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!

  1. Pobrać 3 wymazówki z podłożem transportowym, próbki pobrać według następującego schematu:
  • kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku,
  • za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku,
  • jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.
  • wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą pobrania,
  • pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 80C). NIE ZAMRAŻAĆ!,
  • wymazówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku  i dostarczyć wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego).

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter