Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu

Programy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kampanię z cyklu: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Ponadto w ramach kampanii odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. kampanii znajdą Państwo pod adresem:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

https://healthy-workplaces.eu/

   Podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia;

   Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u swoich dzieci;

   Przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym;

   Na terenie powiatu ostrzeszowskiego program realizowany był w roku szkolnym 2016/17 w 5 przedszkolach i 19 szkołach podstawowych z grupą „0”. Edukacją objęto 468 dzieci 5 i 6 letnich oraz 400 rodziców.

logo

Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

·         Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci,
a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.

·         Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.

·         Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

·         Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

·         Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

·         Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

·         Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego program kierowany jest do dzieci 5 i 6 – letnich uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.

           W roku szkolnym 2016/17 program realizowany był  w 11 przedszkolach. Edukacją objęto 445 dzieci 5
i 6 letnich oraz 392 rodziców. W ramach programu zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Dymy, które szkodzą”. W konkursie wzięły udział dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie.

 

W miesiącu sierpniu w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano w powiecie ostrzeszowskim: - konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje – wakacje bez nałogów”, który przeprowadzono wśród uczestników półkolonii w Centrum Sportowym „Kotłownia” w Ostrzeszowie. W konkursie wzięło udział 15 osób. Dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne o tematyce związanej z bezpiecznym wypoczynkiem letnim oraz z profilaktyką uzależnień - konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej pt. „Mamo, tato - nie pal!”. Konkurs przeprowadzono wśród uczestników półkolonii w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie, objęto nim 25 osób. Dzieci wykonały prace plastyczne, w których zachęcały swoich rodziców do niepalenia. - przeprowadzono wśród uczestników obozów sportowych i kolonii pogadanki na temat profilaktyki antynikotynowej. Edukacją objęto 39 osób.

 

Adresatami programu są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I- III szkół gimnazjalnych.
Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkól podstawowych i gimnazjum.
Cele szczegółowe to:
1.Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
2.Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
3.Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Czytaj więcej...

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 program będzie realizowany wśród uczniów 300 klas IV szkół podstawowych województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów.

Czytaj więcej...

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa województwa wielkopolskiego w zakresie promocji zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej został opracowany Projekt informacyjno - edukacyjny PL0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, wiec działamy” dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.

Czytaj więcej...

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter