Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu

HDM

    W związku z ogłoszeniem przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra, w dniach od 1 do 31 października br. na terenie województwa wielkopolskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 62 szkołach podstawowych (31 szkół miejskich, 31 szkół wiejskich).


 Badaniem objęto 20207 uczniów, w tym:

  • 6445 uczniów klas I - III (2666 uczniów szkół wiejskich, 3779 uczniów szkół miejskich),
  • 13762 uczniów klas VI - VIII (6127 uczniów szkół wiejskich, 7635 uczniów szkół miejskich).

Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Przeprowadzone pomiary wykazały, iż ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 13397 uczniów, co stanowi 66,3% skontrolowanych,
  • 15% masy ciała u 4393 uczniów, co stanowi 21,7% skontrolowanych.

Spośród skontrolowanych uczniów klas I - III szkół podstawowych, ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 4327 uczniów klas I - III, co stanowi 67,1% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas I - III,
  • 15% masy ciała u 1297 uczniów klas I - III, co stanowi 20,1% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas I - III.

Spośród skontrolowanych uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych, ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 9070 uczniów klas IV - VIII, co stanowi 65,9% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas IV - VIII,
  • 15% masy ciała u 3096 uczniów klas IV - VIII, co stanowi 22,5% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas IV-VIII.

Najcięższy plecak należał do ucznia klasy VIII - ważył 12 kg, co stanowiło 20% masy jego ciała.

Najlżejszy tornister miał również uczeń klasy VIII - ważył 0,6 kg.

Szanowni Rodzice!

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.
Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka.
Z uwagi na fakt, iż aktualnie w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB),iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. W Stanach Zjednoczonych towarzystwa naukowe zajmujące się problematyką zdrowia dzieci m.in. American Academy of Pediatrics, Pediatric American Orthopaedic Society of North America czy American Chiropractic Association określiły tą wartość między 10 a 20 % masy ciała.
Wychodząc naprzeciw problemowi w dniu 1 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130), które stanowi, iż w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W związku z tym Dyrektor zobowiązany jest do wydzielenia takiegomiejsca, co umożliwi zmniejszenie wagi plecaka, a co za tym idzie odciążenie kręgosłupa dziecka. W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje do Rodziców!

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!
Przy zakupie tornistra/plecaka należy zwrócić szczególną uwagę na:
- materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
- szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy
- zakładaniu i zdejmowaniu
- usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
- zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.
- zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru;
- podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
- ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole
- kupować zeszyty w miękkich okładkach
- zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

Materiały do pobrania:

Zobacz - List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Zobacz - Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter