Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu
 
 

HDM

    W związku z ogłoszeniem przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra, w dniach od 1 do 31 października br. na terenie województwa wielkopolskiego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili ocenę obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w 62 szkołach podstawowych (31 szkół miejskich, 31 szkół wiejskich).


 Badaniem objęto 20207 uczniów, w tym:

  • 6445 uczniów klas I - III (2666 uczniów szkół wiejskich, 3779 uczniów szkół miejskich),
  • 13762 uczniów klas VI - VIII (6127 uczniów szkół wiejskich, 7635 uczniów szkół miejskich).

Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się, według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Przeprowadzone pomiary wykazały, iż ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 13397 uczniów, co stanowi 66,3% skontrolowanych,
  • 15% masy ciała u 4393 uczniów, co stanowi 21,7% skontrolowanych.

Spośród skontrolowanych uczniów klas I - III szkół podstawowych, ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 4327 uczniów klas I - III, co stanowi 67,1% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas I - III,
  • 15% masy ciała u 1297 uczniów klas I - III, co stanowi 20,1% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas I - III.

Spośród skontrolowanych uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych, ciężar szkolnego tornistra przekraczał normę:

  • 10% masy ciała u 9070 uczniów klas IV - VIII, co stanowi 65,9% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas IV - VIII,
  • 15% masy ciała u 3096 uczniów klas IV - VIII, co stanowi 22,5% ogólnej liczby skontrolowanych uczniów klas IV-VIII.

Najcięższy plecak należał do ucznia klasy VIII - ważył 12 kg, co stanowiło 20% masy jego ciała.

Najlżejszy tornister miał również uczeń klasy VIII - ważył 0,6 kg.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter