Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu

HDM

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Zobacz - Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna?
Zobacz - Wypoczynek - warto wiedzieć!
Zobacz - Instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Plakaty:
Zobacz - Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje
Zobacz - Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje
Zobacz - W lesie
Zobacz - W górach
Zobacz - Nad wodą

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
1. nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2. dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
- ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
- ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii.

 

3. nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter